Quý khách hàng có thể chuyển khoản cho Tân Cương Xanh theo số tài khoản sau:

Ngân Hàng Vietcombank: STK: 0451 000 291574 – CTK : Nguyễn Thành Hưng – Tại Ngân Hàng Vietcombank – Chi Nhánh Thành Công, Hà Nội

Ngân Hàng Viettinbank: STK : 104 000 462 496 – CTK : Nguyễn Thành Hưng – Tại Ngân Hàng Viettinbank – Chi Nhánh Đống Đa, Hà Nội

0912 74 1357